artykuły

Jak pobrać listę plików procesów?

10:13
Wed, 3 January 2007
Do listy uses dodaj moduł TLHelp32, na formularzu (Form1) postaw komponent Memo (Memo1) i przycisk: procedure ProcessList(); var _HWND : THandle; Proc : TProcessEntry32; begin _HWND := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0); Proc.dwSize:=SizeOf(Proc); // okresl rozmiar struktory if Integer(Process32First(_HWND, Proc)) <> 0 then repeat Form1.Memo1.Lines.Add(IntToStr(Proc.th32ProcessID)+#09+Proc.szExeFile); // dodaje sciezkie pliku do ListBox'a until Integer(Process32Next(_HWND, Proc)) = 0; // dopoki wartosc nie osiagnie 0 CloseHandle(_HWND); end; w procedurze obsługującej kliknięcie przycisku wystarczy wywołać taką procedurę: ProcessList(); Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter