artykuły

Jak skonwertować liczbę z systemu dwójkowego na system dziesiętny?

10:13
Wed, 3 January 2007
Użyta tutaj zmienna zakres jest zmienną typu string. Przechowuje ona zera i jedynki przeznaczone do skonwertowania. For z := Length(zakres)-1 Downto 0 Do Begin buff := buff + StrToInt(zakres[z+1]) * Power(2,x); Inc(x); end; Result := FloatToStr(buff); Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter