artykuły

Jak w trakcie pracy programu stworzyć komponent, obsługiwać jego zdarzenia i poznać jaką ma nazwę?

10:13
śro, 3 styczeń 2007
// Jak w trakcie pracy programu stworzyć komponent? // Do zmiennych globalnych dodaj (słówko var przed sekcją implementation) var Button : TButton; // W jakiejś procedurze piszesz teraz: Button := TButton.Create( Self ); Button.Parent := Self; Button.Left := 50; Button.Top := 50; Button.Caption := 'Przycisk' ; Button.OnClick := ButtonClick; // Aby obsłużyć zdarzenia, należy utworzyć procedurę ( w sekcji private ): private procedure ButtonClick(Sender : TObject); end; // W Implementation: procedure TForm1.ButtonClick(Sender : TObject); begin ShowMessage('Nacisnąłęś przycisk '+ TButton(Sender).Name ); end; Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter