artykuły

Jak zmienić kolor na HEX?

10:13
śro, 3 styczeń 2007
Utwórz nowy projekt i umieść na nim trzy komponenty: TPanel, TColorDialog, TLabel. Kliknij dwukrotnie na komponent "Panel1" - pojawi się edytor kodu czekający na uzupełnienie procedury obsługi zdarzenia (w tym wypadku kliknięcia). Procedurę uzupełniamy następująco: procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject); var r,g,b :byte; hexR, hexG, hexB : string; begin // Otworzenia okna ColorDialog1 If not ColorDialog1.Execute Then Exit; // Pobranie koloru wybranego w oknie ColorDialog Panel1.Color := ColorDialog1.Color; // Pobieramy składowe koloru r := GetRValue(ColorDialog1.Color); g := GetGValue(ColorDialog1.Color); b := GetBValue(ColorDialog1.Color); // Tutaj następuje konwersja do systemu heksadecymalnego hexR := Format('%x',[r]); hexG := Format('%x',[g]); hexB := Format('%x',[b]); // Drobne poprawki wyświetlania If hexR = '0' Then hexR:='00'; If hexG = '0' Then hexG:='00'; If hexB = '0' Then hexB:='00'; // Wyświetlenie koloru w postaci heksadecymalnej Label1.Caption := hexR+hexG+hexB; end; Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter