artykuły

Jak zmienić wartość stałej? ;)

10:13
śro, 3 styczeń 2007
Wbrew pozorom jest to możliwe! Tworzymy nowy projekt i przechodzimy do widoku kodu. Przed globalną sekcją
var
umieszczamy sekcję
const
w której deklarujemy naszą stałą. const // Deklaracja naszej stałej stala : string = 'To jest tekst przypisany do stałej'; Przechodzimy do widoku formularza (np. wciskając F12) i umieszczamy na nim przycisk. Klikamy na przycisk dwukrotnie - otwiera nam się edytor kodu czekający na wpisanie kodu dla procedury obsługi zdarzenia. Uzupełniamy procedurę następująco: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); type // Deklarujemy nowy typ wskaźnikowy (jest to typ wskazujący na jakiś łańcuch znaków) TStringPointer = ^string; var // Deklarujemy naszą zmienną o typie TStringPointer, // czyli deklarujemy zmienną o typie wskaźnikowym, // wskazującą na jakiś łańcuch w pamięci Zmienna : TStringPointer; begin // Wyświetlamy zawartość stałej ShowMessage(stala); // Do naszej zmiennej wskaźnikowej, przypisujemy adres naszej stałej, // czyli po prostu wskazujemy na wartość stałej (podłączamy się pod nią) Zmienna := @stala; // Zmieniamy wartość pod adresem na który wskazuje nasza Zmienna Zmienna^ := 'Haha!!! Udało mi się zmienić wartość stałej!'; // Wyświetlamy zawartość stałej ShowMessage(stala); end; To wszystko! Właśnie udało się nam zmienić wartość stałej, czyli krótko mówiąc, nasza stała... stała się zmienną ;P Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter