artykuły

Jak uruchomić wszystkie 3 PWM na ATMega8?

15:13
Thu, 9 May 2013
Kod inicjujący 3xPWM dla ATMega8: void PWMInit() { DDRB |= (1 << DIODA_CZERWONA); DDRD |= (1 << DIODA_ZIELONA); DDRB |= (1 << DIODA_NIEBIESKA); TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); TCCR1B=(1<<CS10); TCCR2=(1<<CS20)|(1<<COM21)|(1<<WGM20); OCR1AL=0x00; OCR1BL=0x00; OCR2=0x00; } A wypełnienie zmieniamy przypisując poszczególne wartości do rejestrów: OCR1AL, OCR1BL, OCR2 - całość odbija się na trzech nożkach portu odpowiednio: PB1, PB2, PB3
Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter