artykuły

[PHP] Jak łatwo pokolorować kod skryptu PHP?

4:29
czw, 29 marzec 2007
Służy do tego funkcja highlight_string(). Jej budowa przedstawia się następująco: mixed highlight_string ( string $str [, bool $return] ) gdzie:
pierwszy parametr: łańcuch znaków który ma zostać pokolorowany drugi parametr (opcjonalny): Jeśli True, to funkcja zwraca sformatowany łańcuch tekstowy zamiast go wypisywać

Przykład użycia: <?php highlight_string('<?php function Wyswietl(){ echo("To jest jakiś tekst"); } ?>'); ?> Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter