artykuły

Jak łatwo odczytać nazwę, producenta, prędkość zainstalowanego procesora?

10:13
Wed, 3 January 2007
Kładziemy na formularzu przycisk oraz komponent TMemo, w kodzie programu (klawisz F12) dodajemy słówko "Registry" do sekcji "uses". Klikamy dwukrotnie na przycisk i uzupełniamy nowo wygenerowaną procedurę następująco: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Reg : TRegistry; begin Reg := TRegistry.Create; Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; Reg.OpenKey('HARDWAREDESCRIPTIONSystemCentralProcessor',False); Memo1.Lines.Add('Nazwa: '+Reg.ReadString('ProcessorNameString')); Memo1.Lines.Add('Identyfikator: '+Reg.ReadString('Identifier')); Memo1.Lines.Add('Producent: '+Reg.ReadString('VendorIdentifier')); Memo1.Lines.Add('Prędkość: '+IntToStr(Reg.ReadInteger('~Mhz'))); Reg.Free; end; Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter