artykuły

[Windows] Jak ręcznie wywołać niebieski ekran (i zrzut pamięci, memory dump) w Win2000,XP,Vista?

4:29
Thu, 29 March 2007
Funkcja systemu Windows umożliwia generowanie pliku Memory.dmp przy użyciu klawiatury

Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję na komputerze z klawiaturą PS/2, należy zmodyfikować rejestr w sposób opisany w tym artykule, a następnie ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera można generować plik Memory.dmp, naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i naciskając klawisz SCROLL LOCK dwa razy. Należy użyć klawisza CTRL znajdującego się z prawej strony klawisza spacji. W przypadku komputera z klawiaturą USB nie jest wymagane jego ponowne uruchomienie. Wystarczy odłączyć i ponownie podłączyć klawiaturę. Następnie można generować plik Memory.dmp.

Aby włączyć tę funkcję na komputerze z klawiaturą PS/2, wykonaj następujące kroki: Uruchom Edytor rejestru. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesi8042prtParameters W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujący wpis rejestru:
Nazwa: CrashOnCtrlScroll Typ danych: REG_DWORD Wartość: 1 Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Aby włączyć funkcję na komputerze z klawiaturą USB, zainstaluj poprawkę opisaną w podsekcji „Rozwiązanie dla systemu Windows Server 2003” na końcu sekcji „Więcej informacji”.

Aby się upewnić, że funkcja jest włączona na komputerze z klawiaturą USB, wykonaj następujące kroki: Uruchom Edytor rejestru. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceskbdhidParameters Upewnij się, że następujący wpis rejestru jest włączony: Nazwa: CrashOnCtrlScroll Typ danych: REG_DWORD Wartość: 1 Zamknij Edytor rejestru. Póki co brak pytań w FAQ.

Skomentuj

Aby zamieścić komentarz, proszę włączyć JavaScript - niestety roboty spamujące dają mi niezmiernie popalić.


Komentarze czytelników

    Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
    Dexter