artykuły

Muzyka od tyłu?

23:18
Tue, 21 February 2012

Zastanawiałem się kiedyś czy nieruchomy obserwator stojący na peronie, słyszący muzykę z pociągu jadącego z prędkością większą od prędkości dźwięku, słyszałby ją "od tyłu"?

Prędkość fali dźwiękowej nie zależy od prędkości źródła dźwięku (te prędkości się nie sumują). Ten fakt, można wywnioskować zarówno z Dopplera, jak i z gromu dźwiękowego, który powstaje przy przekraczaniu prędkości dźwięku. Prędkość dźwięku jest zatem stała i zależy jedynie od ośrodka, w którym fala się rozchodzi, jego temperatury i wilgotności (czyli de facto ośrodka).
W pociągu jadącym ze stałą prędkością, będącą dwukrotnością prędkości dźwięku, takie zjawisko (słyszenia muzyki "od tyłu") według mnie zachodziło by dla nieruchomego obserwatora na peronie. Ciekawe.

Efekt Dopplera, podczas przyśpieszania pociągu do prędkości dźwięku, w tym przypadku spowodowałby dla Obserwtora wzrost wysokości (i natężenia?) poszczególnych dźwięków, aż do momentu przekroczenia bariery dźwięku kiedy to następowałby stopniowy spadek wysokości (i natężenia?) dźwięków do momentu osiągnięcia przez pociąg zaplanowanej, dwukrotnej prędkości dźwięku kiedy to muzyka byłaby słyszalna w prawidłowej tonacji, ale od tyłu.

Efekt Dopplera to znane zjawisko które ujawnia sie tym, iż ton słyszany w okresie gdy źródło zbliża się do obserwatora będzie wyższy niż normalnie, a ton źródła oddalającego się od obserwatora niższy. Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot jednak badając to zjawisko, badał je na jednorodnym tonie, a nie muzyce.

Co by było natomiast, gdyby prędkość dźwięku zależała od prędkości źródła? Obserwator słyszałby muzykę z poruszającego się z dwukrotną prędkością dźwięku pociągu w poprawnej kolejności, ale jej wysokość (wysokość poszczególnych dźwięków) byłaby znacznie zawyżona. Muzyka zmieniłaby swoją wysokość, zwiększając również swoje tempo.
Natomiast, gdyby pociąg dość znacznie przyspieszał (dokładniej: jeśli przyśpieszałby o 2x1225=2450km/h [dwukrotność prędkości dźwięku w powietrzu] w ciągu 1/44100s. [prędkość próbkowania muzyki]), wówczas rzeczywiście zjawisko "odwrócenia muzyki" mogłoby zajść, gdyż fale wydawane przez pociągową orkiestrę w danej chwili (t) prześcigałyby fale z chwili poprzedniej (t-1).
Jednak przy tak dużym przyśpieszaniu, i tak mógłby posłuchać zaledwie 9,98s muzyki, zanim pociąg nie osiągnąłby maksymalnej możliwej dla materialnego ciała prędkości światła, a jego masa wzrosłaby do nieskończoności.

Rozważania te są moimi rozważaniami i nie powinny być traktowane jako źródło rzetelnej informacji.

Ciekawa deklaracja zmiennej w Delphi

23:16
Tue, 21 February 2012
Ciekaw byłem co powoduje deklaracja czegoś takiego w Delphi (jest dozwolona): var byte : word; Przypomnę, że zarówno `byte` jak i `word` są nazwami typu zmiennej (tak jak `int` czy `string`). Typ `byte` to jeden bajt w pamięci w reprezentacji liczbowej (może przechować więc liczbę z zakresu 0 do 255), natomiast typ word to słowo 16-bitowe w reprezentacji liczbowej (przechowuje liczby z zakresu od 0 do 65535). Powyższy zapis oznacza więc (jeśliby czytać dosłownie) deklarację byte jako word.

Jak jest naprawdę (jak to interpretuje Delphi) można sprawdzić w następujący sposób: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var byte : word; begin byte := 65500; ShowMessage(IntToStr(SizeOf(byte))); ShowMessage(IntToStr(byte)); end; jak widać byte staje się w tym wypadku zwykłą nazwą zmiennej typu word (zmienna przyjmuje wartość z zakresu przekraczającego zakres zmiennej byte).

Licznik czasu pracy programisty

23:13
Tue, 21 February 2012

Napisać program "Licznik czasu pracy programisty".
Często bywa tak, że przy pisaniu oprogramowania, wykonywaniu dowolnego zlecenia, nagle coś nas rozkojarza - filmik na YouTube, jakieś śmieszne zdjęcie. I tak mija pół godziny, potem godzina. Potem jest problem z odliczeniem tego czasu od czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia, tak aby wszystko było "fair". Muszę kiedyś napisać program wykrywający zachowania tego typu, który zatrzymywałby w tym czasie licznik.

Internetowy szynszyl

23:11
Tue, 21 February 2012

Można zrobić projekt (serwis internetowy), polegający na tym, że będziemy mieli kilkanaście klatek z różnymi zwierzętami (często tropikalnymi). W każdej klatce będzie zamontowana kamera i ramię robota, którym będzie można sterować przez internet ;-) - widząc jednocześnie obraz na żywo. W ten sposób będzie można się pobawić z niespotykanymi w Polsce zwierzakami ;-)
Za opłatą oczywiście ;-)

Ulepszona lista ostatnio uruchamianych programow

23:18
Sat, 2 February 2008
Dotyczy WindowsXP: Na liście najczęściej uruchamianych aplikacji (w menu start) nie powinny znajdować się aplikacje które uruchamiane są poprzez otworzenie jakiegoś pliku (wywoływanie przez skojarzenie). Skoro otwieramy daną aplikacje przeważnie przez dwukrotne kliknięcie jakiegoś pliku, to znaczy, że używamy jej do przeglądania zawartości bądź edytowania pliku, znajdując go poprzez Eksplorator - nie potrzeba nam nigdy otwierać tej aplikacji jako pustej (bez wczytanego dokumentu). Przykładem może być np. program Irfan View - nigdy nie otwieramy go samego - najczęściej klikamy na plik z obrazkiem w celu uruchomienia podglądu w programie IrfanView. Taka pozycja "Najczęściej uruchamianych programów" jest więc całkowicie zbędna.

Wielokrotne zaznaczanie

23:18
Sat, 2 February 2008
Edytory tekstu powinny pozwalać na zaznaczanie wielu oddzielnych fragmentów tekstu naraz, poprzez naciśnięcie np. CTRL podczas zaznaczania (dlaczego nikt na to jeszcze nie wpadł?)

Dopisek z 2012 r.: ktoś właśnie na to wpadł w jednej z ostatnich wersji Office'a. Służy do tego właśnie klawisz CTRL. Czyżby ktoś ważny czytał LHP? :P

Desktopowy webmail

23:18
Sat, 2 February 2008
Serwisy oferujące usługę e-mail i udostępniający tzw. interfejs WebMail powinny pomyśleć o programach, które przechwytywałyby kliknięcie na odnościk "napisz do mnie", kryjący pod sobą "mailto:xxx@xxx.pl". Niektórzy użytkownicy nie mają skonfigurowanych programów pocztowych i korzystają tylko i wyłącznie z systemów WebMail. Uniemożliwia im to klikanie na tego typu odnośniki.
Dexter